Go to content.

„Nechci, aby stomie narušila
můj životní styl.”


Bent, stomik

Pravidelná výměna stomických pomůcek je velmi důležitá.

Podtékání a nafukování sáčku

Nejste sami, kdo má strach z podtékání a nafukování sáčku.

 • Až devět z deseti stomiků se toho také obává.1,2
 • 77 % stomiků má zkušenosti s podtékáním3 a 62 % s nafukováním sáčku.1

Pravidelná výměna pomůcek může pomoci omezit riziko podtékání a nafukování.4,5,6

Sledujte video

Co znamená, když sáček podteče?

Sledujte video

Podtečení znamená, že se výměšky dostaly do kontaktu s kůží.3,4 I malé množství stolice, která se dostane pod podložku, může poškodit kůži v okolí stomie,3 což může vést ke kožním komplikacím a dalšímu podtečení.

SenSura Mio®

Dokonalé přilnutí. V tom je ten rozdíl.

 • Lepicí materiál je vyroben s pomocí technologie BodyFit®. Adhezivum je elastické, přizpůsobí se nejen nerovnému okolí stomie, ale i každému pohybu.
 • Plochá podložka perfektně přilne na rovné pravidelné okolí stomie.
 • Konvexní podložka je vhodná pro stomie umístěné ve vpadlém okolí (tzv. stomie v dolíku).
 • Konkávní podložka perfektně přilne na stomie umístěné ve vypouklém okolí (tzv. stomie v bouli).
Sledujte video

Tři kroky jak předejít podtékání

Sledujte video

Rutinní postup „Nalepit, odlepit, zkontrolovat" může pomoci zabránit podtékání a poškození kůže.6,9

 1. Nalepte pomůcku na čistou, suchou kůži.9
 2. Opatrně odlepte.9
 3. Zkontrolujte, jestli nedošlo k podtečení.10,11

Pusťte si video

 

 

ⓘ Před použitím si přečtěte návod k použití přiložený k výrobku.

Méně nadouvání znamená lepší spánek5

Jednou z příčin nafukování může být může být ucpaný nebo navlhlý filtr sáčku.7 Plyny nemohou odcházet a nafouknutý sáček má negativní vliv na klidný spánek.

Filtr v pomůckách SenSura Mio má unikátní předfiltr, který:

 • Chrání před nadouváním
 • Neutralizuje zápach
 • Zajišťuje průchod vzduchu
Sledujte video

Měňte si pomůcku častěji

Výrazně více stomiků má potíže s nafukováním, pokud si mění stomickou pomůcku méně než jednou za dva dny.5

Zlepšuje spánek a kvalitu života

Omezení nafukování vám může pomoci cítit se jistěji v každodenním životě.5 Může také
omezit poruchy spánku, což má prokazatelný pozitivní vliv na kvalitu života.11

1. Coloplast, Ostomy Life Study, 2016, Data-on-file (PM-05235)
2. Coloplast, Ostomy Life Study, 2019, Data on file (PM-10499)
3. Down G et al, Perception of leakage: Data from the ostomy life study 2019. Vol 30, No 22
4. Rolstad, B. S. & Erwin-Toth P. L. Peristomal Skin Complications: Prevention and Management. Ostomy Wound Manage. 2004;50(9):68-77
5. Claessens, I et al, The ostomy life study the everyday challenges faced by people living with a stoma in a snapshot, 2018, Vol 13 No 5
6. Davis, J S et al. Factors impairing quality of life for people with an ostomy, vol 9 no 2 (Suppl) March 2011
7. Voerggard, L et al, Ostomy bag management, Vol 16, No 2
8. Kobelt et al. 2003, Productivity, vitality, and utility in a group of healthy professionally active individuals with nocturia. British Journal of Urology
9. Burch, J Peristomal skin care and the use of accessories to promote skin health. BJN, 2011 (Stoma care supplement), Vol 20, No 7
10. Meisner, S and Balleby, L Peristomal skin complications. Semin Colon RectalSurg 19:146-50. 2008
11. Herlufsen, P et al. Study of peristomal skin disorders in patients with permanent stomas. BJN, 2006; vol. 15, No. 16;:854-862

Pomůcky řady SenSura®Mio a Brava jsou zdravotnické prostředky určené pro stomiky. Čtěte pečlivě  návod k použití a informace o bezpečném používání, PM-25654.

Nalepit, odlepit a zkontrolovat jsou tři základní pokyny pro správnou rutinu výměny stomické pomůcky. Pokud máte jakékoli pochybnosti nebo otázky týkající se vaší vlastní situace, měli byste se obrátit na svou stomickou sestru.