Produkt

Těsnící vyrovnávací kroužek Brava® Seal má nové polymerové složení, které je navrženo tak, aby chránilo před podtékáním a chránilo kůži, čímž poskytuje dvojitou ochranu. Snadno se tvaruje, takže padne dobře kolem stomie a může se použít pro vyrovnání prohlubní, vrásek a záhybů na kůži. Lze jej snadno a čistě odstranit a na kůži zanechává jen minimální zbytky.

Hlavní výhody

Kroužek vytváří utěsnění mezi stomií a stomickou podložkou. Nové složení polymeru zajišťuje odolnost kroužků vůči agresivním složkám výměšků, takže se kroužek nerozpadne ani při styku s výměšky.

Nové složení polymeru pomáhá udržovat zdravou kůži dvěma různými způsoby. Za prvé absorbuje vlhkost z povrchu kůže. Za druhé, při odstranění ponechává na kůži minimální zbytky. To usnadňuje čistění kůže.

Těsnící kroužek Brava® Seal se snadno tvaruje, takže dobře padne kolem stomie a může se použít k vyrovnání prohlubní, vrásek a kožních záhybů. Kroužek pevně drží na svém místě, ale zároveň lze odstranit čistě a snadno ve chvíli, kdy je třeba jej odstranit.

Brava® Seal těsnící kroužek je zdravotnický prostředek určený k vyplnění dutin nebo kožních záhybů při péči o stomii.

Před použitím se poraďte s odborníkem, čtěte pečlivě návod k použití a informace o bezpečném používání.