Produkt

Kritickým požadavkem během pooperační péče může být snadný a přímý přístup ke stomii bez nutnosti odstranění pomůcky, zejména v případě stomií, které vyžadují zvláštní péči.

SenSura Mio pooperační sáček je díky svým vlastnostem ideální pro pooperační péči a je pro pacienty tím nejlepším začátkem:

  • Snadný přístup ke stomii přes okénko.
  • Účinné vypouštění přes měkký výpustný ventil, který lze snadno připojit k různým sběrným nočním sáčkům.
  • Stupnice pro vizuální kontrolu množství výměšků.

SenSura Mio pooperační sáček je dostupný také ve sterilní variantě.

SenSura®Mio pooperační sáček je zdravotnický prostředek určený pro stomiky. Stomický sáček je určen pro sběr výměšků ze stomie. Lepící materiál na stomickém sáčku je určen k zajištění sáčku a přilepení na intaktní kůži kolem stomie.

Před použitím se poraďte s odborníkem, čtěte pečlivě návod k použití a informace o bezpečném používání. Číslo notifikované osoby: 2460