Produkt

Uzavřený 1- dílný systém SenSura má dvouvrstvý lepící materiál trvale spojen se stomickým sáčkem. Při výměně sáčku je nutné odstranit a vyměnit celou pomůcku.

Uzavřený 1- dílný systém SenSura je k dispozici s plochými nebo konvexními podložkami. K dispozici je široký výběr s různými vystřihovatelnými otvory, které můžete přizpůsobit svým potřebám, se stomickými sáčky různých velikostí v průhledném či neprůhledném provedení, s kontrolním okénkem nebo bez něho. Kontrolní okénko je průhledné okénko, které usnadňuje správné nalepení lepícího materiálu kolem stomie a přináší kombinaci diskrétnosti neprůhledného stomického sáčku a pohodlí při použití okénka.

Mírně konvexní, pro stomie, o které se obtížně pečuje.

Uzavřený 1- dílný sáček SenSura je k dispozici v mírně konvexním provedení. Oválný tvar podložky v mírně konvexním provedení má pomoci při ztížené péči o stomii, například o stomii v úrovni kůže či vpadlou stomii nebo o stomii nalézající se v kožním záhybu. Tato podložka působí lehkým a směrovaným tlakem na kůži v okolí stomie a tím snižuje riziko podtékání, neboť umožňuje protruzi stomie. Další informace o podložkách v mírně konvexním provedení vám poskytne vaše stomická sestra.

Hlavní výhody

Jedinečný lepící materiál SenSura má dvě vrstvy navržené tak, aby zajišťovaly bezpečnost potřebnou pro pocit jistoty v každodenním životě.

  • Ochranná vrstva – chrání kůži před výměšky ze stomie.
  • Vrstva pečující o kůži – udržuje kůži zdravou tím, že absorbuje přebytečnou vlhkost.
  • Jednodílný uzavřený sáček SenSura má celou řadu funkcí, které zlepšují pohodlí a diskrétnost.
  • Zabudovaný filtr – zabraňuje riziku nadouvání stomického sáčku plyny a zbytečnému vyboulení sáčku a neutralizuje zápach.
  • Poutko pro odstranění – usnadňuje odstranění lepícího materiálu bez ponechání zbytků na kůži, takže výměna sáčku je pohodlnější.
  • Zadní stěna sáčku je z měkkého textilního materiálu – materiál je pevný, voděodolný a po umytí nebo plavání rychle uschne.

Pomůcky řady SenSura jsou zdravotnické prostředky určené pro stomiky. Stomický sáček je určen k pasivnímu sběru výměšků ze stomie. Stomická podložka je upevněna ke stomickému sáčku a je určena k přilepení k nepoškozené kůži kolem stomie.

Před použitím se poraďte s odborníkem, čtěte pečlivě návod k použití a informace o bezpečném používání.