Produkt

Výplachy střeva poskytují bezpečí a svobodu osobám se sigmoideostomií, protože jim umožňují pravidelné a kontrolované vyprazdňování stolice.

Irigační souprava Alterna obsahuje základní potřeby nezbytné pro jednoduché a bezpečné provedení irigace.
  • Systém se snadno používá, je bezpečný a pohodlný. Pro provedení irigace je celkem potřeba přibližně 30 minut.
  • Nádržka na vodu se zabudovaným teploměrem, hodnota správné teploty vody svítí zeleně.
  • Lopatkové kolo zabudované do regulátoru funguje jako vizuální ujištění, že voda vstupuje do tlustého střeva.


Souprava se dodává v praktické toaletní taštičce. Obsahuje následující součásti:

  • 1 nádržka na vodu
  • 1 koncovka pro zasunutí do tlustého střeva
  • 2 irigační odvodné sáčky
  • 1 tlaková podložka (pro jednodílné pomůcky)
  • 1 přídržný stomický pásek

Po výplachu střeva doporučujeme použít zátku s protizápachovým filtrem Alterna Conseal.

Neprovádějte irigaci sami, pokud nedostanete od svého lékaře nebo stomické sestry úplnou instruktáž, jak irigaci provádět a nezkusíte si irigaci provést pod jejich vedením.

Pomůcky řady Alterna jsou zdravotnické prostředky určené pro stomiky. Stomický sáček je určen k pasivnímu sběru výměšků ze stomie. Stomická podložka je upevněna ke stomickému sáčku a je určena k přilepení k nepoškozené kůži kolem stomie.

Před použitím se poraďte s odborníkem, čtěte pečlivě návod k použití a informace o bezpečném používání.