Produkt

Prep ochranný film v jednotlivě balených ubrouscích slouží k ošetření kůže v okolí stomie. Chrání kůži před poraněním způsobeným nalepováním a odlepováním stomické podložky, třením a podrážděním výměšky ze stomie.

Pro ochranu kůže v okolí stomie

  • Chrání kůži vytvořením průhledné ale viditelné ochranné vrstvy, která rychle zasychá a umožňuje kůži dýchat.
  • Zlepšuje kontakt mezi kůží a lepícím materiálem a umožňuje lepší přilnutí.
  • Ochranný film není nutné odstraňovat při výměně pomůcky, lze jej na kůži ponechat. Je odolný vůči vodě, je bez zápachu. Rychle zasychá.