Produkt

Pasta Coloplast vyplňuje hlubší prohlubně a záhyby, takže je dosaženo lepšího přilnutí podložky ke kůži.

Zlepšuje těsnost přilnutí kůže a pomůcky a tím zvyšuje bezpečí

  • Dodává se s aplikátorem: snadno se nanáší i osobám se zhoršenou motorikou.
  • Snadné nanesení přímo na kůži, lepící materiál nebo základní stomickou podložku.

Pomůcky řady Brava®, Comfeel®, Prep® a Coloplast® jsou zdravotnické prostředky určené k péči o stomii.

Před použitím se poraďte s odborníkem, čtěte pečlivě návod k použití a informace o bezpečném používání.