Produkt

Při vývoji konvexního těsnicího kroužku Brava® byla použita duální adhezivní technologie. Ze strany ke kůži je šetrný lepicí materiál a ze strany ke stomii je lepicí materiál, který odolává erozi, kterou mohou způsobit výměšky ze stomie. Konvexní těsnicí kroužek Brava® poskytuje oporu stomiím v úrovni kůže nebo pod úrovní kůže. Vytváří ochranné těsnění kolem stomie a chrání kůži proti podtékání.

Hlavní výhody:

Konvexní těsnicí kroužek Brava poskytuje vysokou přilnavost ke kůži uživatele a ke stomické podložce. Vyplňuje i nejmenší záhyby a je vysoce ohebný a proto zajišťuje ochranné utěsnění kolem stomie i při tělesném pohybu.

Absorbuje adekvátní množství vlhkosti z kůže, aby byla kůže udržována ve zdravém stavu a zajišťuje dobrou rovnováhu pH kůže.

Konvexní těsnicí kroužek Brava je k dispozici v 6 různých velikostech, které vyhovují individuálním potřebám a velikostem stomií. Je rovněž tvarovatelný, takže jej lze přizpůsobit individuálním tvarům stomií při zachování jeho konvexity.

Konvexní těsnící kroužek Brava® je zdravotnický prostředek určený k vyplnění dutin nebo kožních záhybů při péči o stomii.

Před použitím se poraďte s odborníkem, čtěte pečlivě návod k použití a informace o bezpečném používání.