Produkt

Tvarovatelný těsnící kroužek se používá k vytvoření nepropustného utěsnění mezi stomií a pomůckou, které chrání kůži před výměšky ze stomie.

Tvarovatelný těsnící kroužek Brava® má zesílenou strukturu, která dlouhodobě chrání před podtékáním. Jedná se o nejodolnější kroužek umožňující udržovat těsnější přilnutí pomůcky. Snadno se používá, lze jej vytvarovat podle tvaru vašeho těla. Tím je zajištěno dlouhotrvající utěsnění mezí stomií a pomůckou. Dodávané tloušťky tvarovatelného těsnícího kroužku Brava jsou 2,0 mm a 4,2 mm.

Problémy s podtékáním, podrážděním kůže nebo zápachem? Brava vám pomůže najít správné řešení s použitím on-line průvodce.

Tvarovatelný těsnící kroužek Brava® je zdravotnický prostředek určený k vyplnění prohlubní a záhybů při péči o stomii.

Před použitím se poraďte s odborníkem, čtěte pečlivě návod k použití a informace o bezpečném používání.