Produkt

Společnost Coloplast nabízí mnoho různých typů a velikostí stomických sáčků pro děti, které lze použít v různých fázích života dítěte. Jednodílný urostomický sáček Alterna pro děti má lepící materiál trvale spojen se stomickým sáčkem. Při výměně sáčku je nutné odstranit a vyměnit celou pomůcku. Malé velikosti stomických sáčků jsou šetrným řešením pro děti se stomií.

Jednodílné urostomické omůcky Alterna pro děti jsou k dispozici v průhledném provedení s plochou malou podložkou o velikosti vhodné pro dětské stomiky.


Spirálovitá struktura lepícího materiálu pro bezpečnost a šetrnost k pokožce

Spirálovitá struktura lepícího materiálu Alterna představuje kombinaci materiálů zajišťujících bezpečnost a ochranu. Účelem této spirálovité struktury je:
  • Bezpečné přilnutí ke kůži
  • Absorpce vlhkosti z kůže – zajišťuje šetrnost k pokožce a ochranu před podrážděním


Pohodlný a diskrétní stomický sáček

Jednodílné urostomické sáčky Alterna pro děti mají celou řadu funkcí, které zlepšují pohodlí a diskrétnost:
  • Bezpečnou a snadno použitelnou výpust – s měkkým plastovým výpustným ventilem se snadno manipuluje a design stomického sáčku zajišťuje, že po vyprázdnění v sáčku nezůstane žádný zbytek moči
  • Ventil proti zpětnému toku moči – brání moči, aby se vracela zpět ke stomii, a tím snižuje riziko močových infekcí.

Pomůcky řady Alterna jsou zdravotnické prostředky určené pro stomiky. Stomický sáček je určen k pasivnímu sběru výměšků ze stomie. Stomická podložka je upevněna ke stomickému sáčku a je určena k přilepení k nepoškozené kůži kolem stomie.

Před použitím se poraďte s odborníkem, čtěte pečlivě návod k použití a informace o bezpečném používání.