Produkt

Někdy jsou standardní ochranné destičky stomické příliš velké, takže z hlediska úspornosti je lepší, máte-li možnost bez odpadu odstřihnout jen velikost destičky, kterou skutečně potřebujete.

Minimální odpad a náklady

  • Dvoumetrová role ochranných destiček stomických o šířce deseti centimetrů
  • Snadné vytažení a odstřižení požadované délky

Coloplast® stomická ochranná destička je zdravotnický prostředek určený pro ochranu intaktní kůže před poškozením výměšky ze stomie.

Před použitím se poraďte s odborníkem, čtěte pečlivě návod k použití a informace o bezpečném používání.